SN lnks

STOTT PILATES® Matwork

Čas traje 55 min. i celokupno je vođen od strane instruktora.

Sertifikovani Pilates program na podlogama (Mat), pri kojem se radi slobodno sa težinom vlastitog tela sa ili bez dodanih rekvizita. Svrha rekvizita je da pomognu pri izvođenju vežbi ili da posluže kao otpor. Rekviziti dodatno povećavaju snagu, fleksibilnost i balans i doprinose raznovrsnosti treninga. Uz različite lopte i polulopte koriste se valjci, jastuci, rotacioni diskovi, gume, obruči, težinske šipke i loptice…

Koristi Stott Pilates Matwork:

  • oblikovnje i zatezanje tela
  • povećana fleksibilnost i snaga
  • veća svest tela i poboljšano držanje

Ovaj program nudimo kao grupni i kao individualni čas.

Kontaktirajte nas