SN lnks

Prenatal i postnatal program

Čas traje 55 min. i celokupno je vođen od strane instruktora.

STOTT PILATES je najbolji metod vežbanja tokom trudnoće jer se fokusira na jačanje celokupne muskulature tela, što je jako bitno zbog mogobrojnih hormonskih promena.

Naš STOTT PILATES program za trudnice je usmeren na jačanje posturalnih mišića, poboljšanje svesti o telu i podizanje celokupne energije. Isti metod primenjujemo i nakon trudnoće, dizajnirajući postnatal program u skladu sa vašim potrebama. Svaka trudnoća je drugačija i posebna, i iz tog razloga prenatal i postnatal časove radimo isključivo 1 na 1.

Naše temeljno znanje stekli smo kroz edukacije sa Klaudijom Fink, master edukatorkom STOTT PILATES metode i vlasnicom čuvenog studija Pilates Italia u Milanu.

Kontaktirajte nas